Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
34
Mocht de droogautomaat storingen in de werking
vertonen, dan wordt u verzocht de volgende
punten te controleren voordat u contact opneemt
met de Klantenservice:
Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet
droog genoeg:
Is het juiste programma geselecteerd?
Was het wasgoed te nat toen het in de trommel
gedaan werd (centrifugeersnelheid van de
wasmachine minder dan 800 tpm? Wanneer de
centrifugeersnelheid minder dan 800 tpm is, kan de
storing met de waterbak optreden tijdens het
droogprogramma).
Is het pluisfilter verstopt (indicatielampje pluisfilter
brandt)?
Is het onderste filter verstopt? (zie het hoofdstuk
“Pluisfilter en onderste filter”).
Is de kamertemperatuur te hoog?
•Branden de indicatielampjes END? Het
droogprogramma is geëindigd en het wasgoed kan
eruit gehaald worden.
Is de functie ‘Beschermen geselecteerd? De functie
‘Beschermen mag alleen worden geselecteerd bij
kleine beladingen.
•Gemengd type wasgoed (bijvoorbeeld katoenen en
synthetisch wasgoed door elkaar)?
De droogautomaat werkt niet:
(druk na een stroomstoring en/of onderbreking van
de elektriciteit altijd op de Start/Pauze-toets).
Zit de stekker goed in het stopcontact?
Is er een stroomstoring?
Is de zekering gesprongen?
•Is de deur goed gesloten?
Is het juiste droogprogramma geselecteerd?
Is de functie Startselectie geselecteerd?
Is er op de Start/Pauze-toets gedrukt?
Branden er indicatielampjes?
De indicatielampjes pluisfilter, waterbak of
onderste filter branden:
Is het pluisfilter schoon?
Is de waterbak leeg?
Is de waterbak goed geplaatst?
Is het onderste filter schoon en goed geplaatst?
Waterdruppels onder de droger
Is het onderste filter goed geplaatst?
Is het pluis op de afdichting van het onderste filter
verwijderd?
Is het pluis op de deurafdichting verwijderd?
Is de waterbak goed geplaatst?
Staat de droogautomaat waterpas?
Klantenservice
Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt nadat u
de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u
de droogautomaat uit te schakelen en de
Klantenservice te bellen (zie de garantie).
Vermeld
•De aard van de storing.
Het type droogtrommel en het model.
De servicecode (het nummer achter het woord
Service op het zelfklevende typeplaatje) aan de
onderkant van de deuropening.
Uw volledige adres en telefoonnummer.
HET OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bij de droogkast whirlpool pure ac7521 duurt het meer dan 4 uur om de was te drogen. Meermaals is de was ook niet helemaal droog. Iemand suggesties? Gesteld op 18-4-2017 om 11:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb exact hetzelfde probleem. Een 8-tal maanden geleden is iemand langs geweest voor de herstelling (een weerstandje vervangen en een beetje "straffer" afgesteld) en nu doet het probleem zich sinds enkele weken opnieuw voor.
   Ik moet verschillende programma's selecteren, die alles samen meer dan 4 uur duren, vooraleer mijn was ongeveer droog is...
   De enige suggestie die ik krijg is nu alles zelf te betalen voor de herstelling, of een extra jaar garantie voor, hou u vast 269 euro! Voor een toestel dat onmiddellijk goed had moeten werken.
   Als iemand een goede suggestie heeft, ik ben geïnteresseerd. Geantwoord op 15-5-2017 om 08:58

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 17 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Français - 17 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info