Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
1
BEDIENING VAN HET APPARAAT
Aanvullende informatie (met inbegrip van het oplossen van storingen en service) kunt u vinden in de afzonderlijke
hoofdstukken in de Gebruiksaanwijzing.
Sorteer het wasgoed op:
Materiaaldikte: als het gewicht van de was meer is dan wat de droger aankan,
scheid de was dan op gewicht (bijv. droog handdoeken en dun ondergoed apart).
Soort materiaal: katoen (linnen), synthetische stoffen (easy care).
Droogniveau: kastdroog, strijkdroog etc.
Niet in de droogtrommel drogen: nylon kousen, delicate borduursels, wasgoed met
metalen onderdelen/versiersels, omvangrijk wasgoed zoals kussens.
Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg. Ga na of er geen aanstekers in
het wasgoed zijn achtergebleven. Keer het wasgoed binnenstebuiten.
Doe het wasgoed losjes in de trommel om het gelijkmatig te drogen.
Sluit de deur.
Kies het juiste droogprogramma door aan de keuzeknop te draaien (zie voor
informatie de programmatabel).
Selecteer de gewenste extra functie door op de bijbehorende knop te drukken. Het
indicatielampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te
bevestigen. Een snel knipperend lampje geeft aan dat er een verkeerde selectie is
gemaakt (opties die niet gecombineerd kunnen worden). Druk opnieuw op de
functietoets om de extra functie te annuleren.
Het droogprogramma gaat lopen door op de “Start (Pauze)”-knop te drukken.
Het betreffende indicatielampje gaat branden.
Veranderen van programmakeuze: als tijdens het drogen een ander programma
wordt gekozen, dan stopt de droger. Het “Start (Pauze)”-indicatielampje gaat
knipperen. Om het nieuwe programma te laten werken, nogmaals op de knop
“Start (Pauze)” drukken.
Programma onderbreken: om een droogprogramma te onderbreken drukt u op
de “Start (Pauze)”-knop en opent u de deur. Wacht ten minste 5 minuten tot het
wasgoed is afgekoeld, voordat u het uit de droger haalt. Om veiligheidsredenen
stopt het droogprogramma automatisch als u de deur opent. Om opnieuw te
starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en de “Start
(Pauze)”-knop opnieuw worden ingedrukt.
Waarschuwing: stop een droger nooit voor het einde van het droogprogramma, tenzij u
al het wasgoed snel uit de droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.
Het laatste gedeelte van een droogprogramma vindt zonder warmte plaats
(afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de stukken een lagere temperatuur
bereiken, zodat kreuken voorkomen wordt.
Antikreuk: als het wasgoed niet na afloop van de droogcyclus verwijderd wordt,
treedt er een automatische antikreukcyclus in werking gedurende maximaal 15
min (als de optie “Antikreuk” op dit moment gekozen wordt, kan de tijdsduur tot
maximaal 12 uur verlengd worden). De trommel draait op regelmatige intervallen,
zodat het wasgoed niet gaat kreuken.
Einde: haal het wasgoed uit de droger. Het droogproces is nu gereed en de
antikreukfase is bereikt (actief).
Zet de programmakeuzeknop op “Uit” (“O”).
Het pluizenfilter reinigen na elke cyclus: open de deur, trek het pluizenfilter naar boven en uit de machine en maak het open.
Verwijder het pluis met een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en duw het stevig terug op zijn plaats.
Leegmaken van de waterbak: trek de bak omhoog aan de handgreep en giet hem leeg. Plaats de bak terug als hij leeg is
door hem volledig terug op zijn plaats te duwen.
Let op: gebruik uitsluitend additieven/kunststof voorwerpen die gespecificeerd zijn als “veilig voor de droger” en spoel
voorwerpen die behandeld zijn met vlekkenverwijderaar met ruim water af voordat u ze droogt. Droog nooit rubberen
artikelen of artikelen die met plantaardige olie zijn bevlekt in de droger.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan wasgoed die het gevolg is van onvoldoende of onjuiste
weefselverzorgingsinstructies die bij een kledingstuk of artikel zijn geleverd.
Wasgoed sorteren aan de hand
van de behandelingssymbolen
Niet in de droogtrommel
drogen
Geschikt voor drogen in de
droogtrommel - op lage
temperaturen
Geschikt voor drogen in de
droogtrommel
Wasgoed voorbereiden
Wasgoed laden
Programma selecteren
Opties selecteren
(indien beschikbaar)
Droger starten
Einde programma -
droger uitladen
Droger uitschakelen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Pure 740 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Pure 740 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool Pure 740

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - Deutsch - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - English - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Whirlpool Pure 740 Snelstart handleiding - Français - 5 pagina's

Whirlpool Pure 740 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info