• Tijdens het drogen in de Whirlpool gaat het water naar onderin de machine in plaats van bovenin de condensopvangbak. Machine stopt dan en geeft hoog piepsignaal. Ik moet onderin de machtine een plas water opdrogen. Filters zijn schoon! Wie heeft tip?

  Gesteld op 11-11-2015 om 15:32 in forum Whirlpool Indiana C Misbruik melden
  • Dat wou ik ook graag weten want die van ons doet dat ook. Alles schoongemaakt ook dat kleine gaatje waar troep in zat,maar doet het nog. Geantwoord op 2-1-2016 om 14:41

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Links onder in de droger ligt achter een klep de warmtewisselaar, als je deze warmtewisselaar verwijderd, zie je aan de linkse kant van de ontstane open ruimte een witte afvoerplug, deze staat in verbinding met een reservoir aan de rechterkant onder de droger, naast de ruimte waarin de droger ligt. Hier kun je komen door drie schroeven van de voetplaat los te draaien en de voetplaat voorzichtig te verwijderen. In dit reservoir zit een vlotter die een schakelaar bediend die een pompje wat ook in dit reservoir gemonteerd zit schakelt. Dit pompje pompt het gevormde water omhoog naar de opvangbak bovenin de droger. Nu kan het zijn dat het schakelaartje defect is en het pompje zodoende niet inschakelt als de vlotter omhoog komt, als het schakelaartje het wel doet maar het pompje verstopt is door pluizen, wordt geen water naar boven gepompt, de afvoer slang van dit pompje kan verstopt zijn, of het pompje zelf kan defect zijn. Als je dan toch deze voetplaat verwijderd hebt kun je ook de sensor van het pluizenfilter even schoonmaken.

   Mvrgr Berend. Geantwoord op 30-1-2016 om 21:53

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info