• De warmte wisselaar watercontainer pluizen zeef blijven knipperen.

  Las dat je de start knop 30 sec ingedrukt moest houden heelaas zonder resultaat.
  Wie weet wat ik verder kan doen? Filter en bak onder zijn schoon heb ik schoon gemaakt!

  Gesteld op 24-9-2014 om 18:03 in forum Whirlpool Indiana C Misbruik melden
  • Dan is waarschijnlijk de stuurprint kapot, deze zit onder het deksel als je voor de machine staat aan de rechter zijkant. ( in een plastic behuizinkje )

   Hier zit een printje in waar een printtrafo inzit die bol is geworden waardoor de hoofdprint geen juiste spanning meer kreeg.

   Dit was bij mij het geval

   Succes ! Geantwoord op 4-10-2014 om 23:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info