• De vraag is al eerder gesteld, ( maart 2012 ) maar ik zie geen antwoord. De droger stopt na een poosje en het rode lampje van de pluizenfilter brandt. Die maak je schoon, terwijl er nog bijna niks in zit. Je doet de droger weer aan en na een poosje herhaalt hetzelfde zich enz.En de was blijft nat helaas...Wat kan het probleem zijn?

  Gesteld op 7-1-2013 om 10:43 in forum Whirlpool Indiana A Misbruik melden
  • Hallo,
   Ik heb hetzelfde probleem.
   Ik heb het vorig jaar ook gehad toen het zo koud was en dacht toen dat het met vocht en kou te maken had
   De sensor beslagen ofzo
   Zoek nu ook naar een oplossing. Geantwoord op 20-1-2013 om 10:23

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden
  • ik heb precies het zelfde probleem,ik denk zelf de machine los maken en stofvrij maken,het stof gaat namelijk door de kleinste kiertjes. Geantwoord op 28-11-2013 om 12:49

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info