Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
19
DE
PROGRAMM Art des Trocknens
und Empfehlungen
Pege-
etiketten
Vorschriften
ZEITPROGRAMME
Zeitlich begrenztes Trockenprogramm.
Wählen Sie die Programmdauer über
die Option Zeitprogramme.
Für alle zum Maschinentrocknen
geeignete Textilien. Geeignet, um eine
zusätzliche kurze Trockenphase nach
dem Programmende hinzuzufügen.
Weitere Informationen nden Sie
unter OPTIONEN, FUNKTIONEN UND
ANZEIGEN / Option Trockenzeit.
Max. Beladung (kg): max.
StandardprograMMdauer
(h): 0:10
ZuSatZfunktionen:
Zeitprogramme,
Knitterschutz
HEMDEN Schonendes Trocknen von Hemden
und Blusen aus Baumwolle,
Synthetikfasern oder ihren
Mischungen.
Max. Beladung (kg): 2,5
StandardprograMMdauer
(h): 1:15
ZuSatZfunktionen:
Knitterschutz,
Schonen
SEIDE Schonendes Trocknen von
Seidenkleidung.
Max. Beladung (kg): 2,5
StandardprograMMdauer
(h): 1:05
ZuSatZfunktionen:
Knitterschutz
SPORT Zum Trocknen von Sportkleidung aus
Pegeleicht oder Baumwolle.
Max. Beladung (kg): 2,5
StandardprograMMdauer
(h): 1:15
ZuSatZfunktionen:
Knitterschutz
HANDTÜCHER Zum Trocknen von robuster Wäsche,
wie Frotteehandtücher.
Max. Beladung (kg): 5,0
StandardprograMMdauer
(h): 2:00
ZuSatZfunktionen:
Knitterschutz,
Schonen, Kurz
FREIZEITKLEIDUNG Zum Trocknen von Freizeitkleidung,
die zur Behandlung in einem Trockner
geeignet ist.
Max. Beladung (kg): 2,0
StandardprograMMdauer
(h): 1:15
ZuSatZfunktionen:
Knitterschutz
DAUNENJACKEN Zum Trocknen von großen
Einzelstücken wie Daunenjacken.
Max. Beladung (kg): 1,5
StandardprograMMdauer
(h): 1:45
ZuSatZfunktionen:
Knitterschutz
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 7,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info