• Hallo,

    Ik heb een Whirlpool droogkast HSCX10432. Bij het drogen van wasgoed was het schuim uit de bodemfilter niet goed op de bodemfilter blijven zitten. Nu hangt de interne filter die zich achter de bodemfilter zit vol met stof. Tussen de bodemfilter en de interne filter zit een rooster. Dat rooster is groter dan de opening van de filterkamer. Is er een manier om de interne filter te zuiveren zonder dat rooster stuk te maken? Want het gebeurd regelmatig dat het schuim niet goed aan de bodemfilter blijft hangen.

    Alvast bedankt.
    Ben

    Gesteld op 29-10-2019 om 10:05 in forum Whirlpool HSCX 10432 - 6TH SENSE Supreme Care Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info