Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
4
Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het
geschikt is voor behandeling in een droger.
ONDERHOUDSLABELS
De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was
aan.
Normale temperatuur
Verlaagde temperatuur
Niet drogen in wasdroger
MAAK ALLE ZAKKEN LEEG
Voorwerpen als munten of sleutels kunnen uw wasgoed en de
trommel beschadigen.
Droog altijd een volledige lading; dit optimaliseert het betreende
energieverbruik. De maximale belading voor de verschillende
programma's staan aangegeven in de programmatabel.
Zorg voor het verlagen van de droogtijd dat het wasgoed met de
hoogst mogelijke centrifugeersnelheid van het wasprogramma
wordt gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in het
wasgoed.
HINTS EN TIPS
BESPAARTIPS
Programma Belading
(kg)
centrif. snelheid
rpm
Vochtigheid
(%)
Energieverbruik
(kWh)
Droogtijd [min]
ECO KATOEN *
8
4
1000
1000
60
60
1,99
1,07
176
103
ECO KATOEN
8
8
800
1400
70
50
2,24
1,70
181
134
KATOEN
STRIJKDROOG
8
8
8
800
1000
1400
70
60
50
1,97
1,76
1,55
157
133
124
SYNTHETISCHE
STOFFEN
KASTDROOG
3,5 1000 40 0,94 71
VERBRUIKSGEGEVENS
De gegevens kunnen in uw huis variëren, vooral afhankelijk van het
vochtgehalte van het wasgoed.
*Referentieprogramma's voor het energielabel/Richtlijn 392/2012/
EU
Waarden zijn gebaseerd op de standaard programma-instelling,
met schone deur en bodemlter. Voor verbruikstesten moeten de
deurlter en de bodemlter na elke cyclus worden gereinigd.
Het energieverbruik en de droogtijd kunnen afwijken van de
bovenstaande waarden. Ze hangen af van de werkomstandigheden
in uw huis (zoals voltageschommelingen, mengsel van textiel,
vochtigheid van het textiel na centrifugeren, beladingsvolume).
De waarden worden bepaald volgens de Europese Norm 61121 en
verwijzen naar de standaard programma instelling; het wijzigen van
de instelling heeft ook gevolgen voor de verbruiksgegevens.
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HDLX 80414 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HDLX 80414 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 40 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 40 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HDLX 80414 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info