• Ik ben ook stom geweest om naar andere te luiteren ,
  Ik vindt dit hele maal geen goede machine,
  Heb hier heel veel stijt van,
  Dit is al mijn 4de droger in 32 jaar tijd.
  Ik droog alleen mijn handoeken en onderhoeslakens
  een droger die een afvoer naar buiten heeft is veel beter.
  mijn zoon moest ook een droger kopen. Ik zei doe maar geen Whirpool hij heeft geen afvoer naar buiten .
  Ander merk gekocht met een lade om het water optevangen werkt heel er goed

  Gesteld op 4-2-2016 om 12:53 in forum Whirlpool Green 850 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info