Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Product che en de Energiegegevens downloaden:
Bezoek onze website docs.whirlpool.eu
Gebruik makend van de QR-code
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identi catieplaatje
van het apparaat staan.
THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance,
please register your product on
www.whirlpool.eu/register
NL
Snelle Referentiegids
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
PROGRAMMA'S
Eco katoen kg Max*
Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van
normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest eciënte programma
met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen
wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit
programma.
Gemengde was kg 4
Dit programma is ideaal katoenen en synthetische weefsels
samen te drogen.
Bedlinnen Kg Max*
Om katoenen lakens te drogen.
Overhemden kg 3
Dit programma is voorbehouden voor shirts van katoen of
katoen en synthetisch
Sport kg 4
Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoen of
katoen.
Dekbedden
Om groot wasgoed te drogen, zoals een donsdeken.
Jeans kg 3
Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof of kledingstukken
van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.
Makkelijk strijken
Deze cyclus ontspant de textielvezels zodat ze gemakkelijker
kunnen worden gestreken en opgeplooid; niet voor wasgoed dat
nog nat is. Geschikt voor kleine hoeveelheden van katoen of katoen
gemengd met synthetisch.
EERSTE GEBRUIK
Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg
ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger
correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op
uw huishoudelijk afvalwatersysteem.
Voor een optimale werking moet de droogautomaat bij een
kamertemperatuur van 20 tot 23 °C worden geplaatst. Hij werkt
echter ook bij kamertemperatuur tussen 14 en 30 °C.
De droger mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in
verticale stand gestaan heeft.
DAGELIJKS GEBRUIK
Met de hier beschreven maatregelen kunt u het apparaat in
OPTIMALE condities houden. Vergeet niet het waterreservoir
leeg te maken na elke droogcyclus. Vergeet niet de lters te
reinigen na elke droogcyclus. (Lees het gedeelte Verzorging en
Onderhoud)
1 Het deurtje openen en het apparaat vullen met wasgoed;
leef de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken na
en de maximum belading die in het gedeelte Programma's is
voorgeschreven. Maak zakken leeg. Controleer dat er niets in de
deur en/of het deurlter blijft haperen.
2 Sluit de deur.
3 Druk op de toets On/O.
4 Selecteer het programma voor uw wasgoed.
5 Selecteer de opties indien nodig.
6 Druk op Start/Pauze om de cyclus te starten.
7 U hoort een signaal aan het einde van de droogcyclus. Op het
bedieningspaneel verschijnt een indicator om het einde van de
cyclus te signaleren. Haal onmiddellijk alles uit het apparaat om
vouwen en kreuken te voorkomen.
8 Zet het apparaat uit met de toets On/O, open de deur en haal
het wasgoed eruit. Als het apparaat niet met de hand wordt uit
gezet, zal het ongeveer een kwartier na het cycluseinde automatisch
uitschakelen om energie te besparen.
Als u dit niet meteen doet, is voor sommige apparaten en/of
sommige programma's/opties een kreukvrij systeem voorzien.
Na de droogcyclus draait de trommel regelmatig om kreuken te
voorkomen. Als de stroom uit valt, moet u de toets Start/Pauze
indrukken om de cyclus weer op te starten.
DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS
U kunt de deur openen terwijl het apparaat werkt. Om de
droogautomaat weer op te starten, moet u de deur sluiten en
opnieuw op de toets Start/Pauze drukken.
*MAX. BELADING 8 Kg (Droge inhoud)
WASETIKETTEN
Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het
eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest
voorkomende symbolen gegeven:
Mag in de wasdroger.
Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
Drogen bij hoge temperatuur.
Drogen bij lage temperatuur.
BEDIENINGSPANEEL
1 On/O (Resetten indien lang ingedrukt)
2 Programmaknop
3 Start/Pausa
Optietoetsen*
4 Einde programma
5 Hoge temperatuur
6 Antikreuk (Stil indien lang ingedrukt)
7 Droogniveau instellen
8 Uitgestelde start
9 Droging met tijdsfunctie
10 Snel drogen (Toetsenvergrendeling blokk indien
lang ingedrukt)
11 Delicaat
12 Fresh care+
*Opmerking: op sommige modellen staat de volledige beschrijving in de plaats van de pictogrammen
INDICATOREN
Droogniveau Instellen: Strijkdroog - Hangerdroog - Kastdroog - Extra droog
Cyclusfase:
Drogen - Afkoelen - Einde programma
Watertank Leegmaken - Deurlter reinigen: primair, secundair - Autoclean
Lees het gedeelte problemen en oplossingen:
Defect: Service opbellen
DEMO
Demo-modus
1
3
2
12
10
11
78 9
3“
3“
h
6
5
4
1
3
2
12
10
11
78 9
3“
3“
h
6
5
4
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool FTM2282Y bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool FTM2282Y in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool FTM2282Y

Whirlpool FTM2282Y Snelstart handleiding - Deutsch - 4 pagina's

Whirlpool FTM2282Y Snelstart handleiding - English - 4 pagina's

Whirlpool FTM2282Y Snelstart handleiding - Français - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info