• Sinds de laatste wasbeurt horen wij een vreemd geluid tijdens het draaien van decwasmachine, bijna alsof deze ‘aanloopt’.
    We hebben de wassen uit laten draaien.
    Omdat ik wilde kijken of er missch een klein voorwerp in een filter of pomp verzeild was geraarkt, heb ik de voor en linker zijkant verkend op een mogelijkheid tot het openen van deze 2 onderdelen maar vond daar geen openingsmogelijkheid.
    De rechterzijde en achterkant staan tegen een muur aan en de droger staat bovenop de wasmachine. Heeft iemand hier dit al eens meegemaakt of een idee wat ik er aan zou kunnen doen.

    Dankjewel!

    Gesteld op 2-6-2019 om 20:24 in forum Whirlpool FSCR70410 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info