• Laatste keer dat ik de wasmachine gebruikte heb ik gekozen voor programma "speciale programma" en dan voor jeans. Nu wil ik ook in speciale programma het programma mini lading gebruiken. Kan knop echter niet gebruiken blijft elke keer op jeans staan. Hoe kom ik nu in mini lading

    Gesteld op 3-10-2017 om 10:59 in forum Whirlpool FSCR70410 Misbruik melden
    • Zet de knop op het speciale programma en houd hem dan lang ingedrukt todat u een geluidje hoort, daarna mini lading kiezen en knop indrukken en weer loslaten. Nu is mini lading geselecteerd. Geantwoord op 3-10-2017 om 17:45

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info