• hoe kan ik vloeibaar wasmiddel m.b.v een bolletje gebruiken zonder dat dit tijdens het detecteren wordt weggespoeld want voor de start draait de trommel een paar keer, het bolletje loopt leeg, en daarna spoelt hij dit heet detecteren hoe kan dit uitgezet worden?

    Gesteld op 12-5-2017 om 15:36 in forum Whirlpool FSCR70410 Misbruik melden
    • Extra functie "Doseerhulp" kiezen. Het wasgoed word gedetecteerd waarna de benodigde hoeveelheid wasmiddel word aangegeven in het display, na het detecteren word de deur ontgrendeld om wasmiddel direct in de trommel te doseren. Nadat u het wasmiddel in de trommel geplaatst heeft sluit u de deur en drukt u opnieuw op de start/pauze toets waarna het wasprogramma start. Geantwoord op 12-5-2017 om 18:17

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info