• Ik begrijp niet goed waarom de wasverzachter al in het hoofd programma wordt mee genomen. Volgens mij moet dit pas in het laatste spoelwater. Klopt dit?

    Gesteld op 31-12-2016 om 10:42 in forum Whirlpool FSCR70410 Misbruik melden
    • Ja dat klopt. Er is vermoedelijk iets mis met het inlaatventiel. Indien de machine jonger dan 2 jaar is moet u contact opnemen met de leverancier of Whirlpool contacteren. Als u de machine heeft geregistreerd bij Whirlpool moet u zeker contact opnemen met Whirlpool. Geantwoord op 31-12-2016 om 11:04

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info