• Whirlpool wasautomaat FSCR 70410 wasverzachter wordt niet aan het laatste spoelwater toegevoegd, ondanks opvolgen van maximum product toe te voegen. De was is niet soepel, daaruit maak ik op dat de wasverzachter vroeger aan de was wordt toegevoegd. R eens zelfde probleem gelezen van andere klant. Wat te doen?

    Gesteld op 18-6-2016 om 18:02 in forum Whirlpool FSCR70410 Misbruik melden
    • Hallo, is mij ook eens gebeurd, vermoedelijk doe je het wasverzachter bakje te vol zodat hij meteen begint over te hevelen. Advies niet tot het maximum vullen maar daar onder blijven. Probeer het maar, succes !! Geantwoord op 27-9-2018 om 22:11

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info