Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
1
NL
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
Lees voordat u het apparaat gaat
gebruiken zorgvuldig de gids voor
Gezondheid en Veiligheid.
SNELLEREFERENTIEGIDS
BEDIENINGSPANEEL
1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Waterreservoir
4. Deur
5. Deurknop
6. Deurfilter (achter de
deur)
7. Bodemfilter (achter
de klep)
8. Verstelbare pootjes (4)
1. Aan/uit-knop
(Resetten indien lang
ingedrukt)
2. Programmatoets
3. Instellingen
4. Toetsenvergrendeling
5. Stoomoptie
6. Knop (Ronddraaien
voor selectie /
Indrukken voor
bevestiging)
7. Klaar in
8. Droogtijd
9. Droogniveau
10. Optietoets
11. Start / Pauze-knop
12. Bedieningsdisplay
13. Gebied programma's
1. 7.2.
12.
6. 8.4. 10.3. 9.5. 11.
1.
2.
3.
6.
4.
7.
8.
5.
13.
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op
www.whirlpool.eu/register
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Goedemiddag, ik heb een Whirlpool DSCX 80118 wasdroger en die doet niets meer. Alle lampjes zijn. Ik zie bij de reacties dat meer mensen hier problemen mee hebben en wellicht is er iemand die mij een reactie kan geven. Alvast bedankt. Gesteld op 14-5-2019 om 16:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn droger heeft voor langere tijd op pauze gestaan (10 uur) vochtige/natte was en daarna krijg ik iedere keer de storing f06. Hoe kan ik de DSCX 80118 resetten? Gesteld op 13-1-2019 om 22:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Droger start niet meer op. Brand geen enkel lampje. Gesteld op 20-12-2018 om 12:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Om de droger aan te sluiten op de afvoer. Welke slang moet daarvoor worden gebruikt? Gesteld op 26-1-2018 om 15:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn nieuwe droger whirlpool DSCX 80811 wil niet starten. Ik kom tot op het moment om de start knop te drukken en het geeft er geen signaal. Weet iemand misschien wat de probleem hier kan zijn? Gesteld op 29-4-2017 om 17:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • was erin, programma volgen maar niet gestart krijgen.... Wat doe ik verkeerd?? Gesteld op 24-3-2017 om 17:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Voor het eerst wil ik een wasdroger kopen maar ik vraag me af of ik bij deze model wel of niet een afvoer nodig heb? Omdat ik geen afvoerputje heb heb ik een wasdroger nodig waar dit niet nodig is Gesteld op 13-12-2016 om 20:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • afvoerslang condensdroger aansluiten op waterafvoer. Welke slang moet dan naar de afvoer worden gebracht. Gezien vanaf de achterzijde de 1e (links) of de 2e ? Gesteld op 13-6-2016 om 22:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool DSCX 80118 Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool DSCX 80118 Supreme Care in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info