• Hallo, wij hebben een wasdroger AWZ7777. Hij slaat iedere keer in een storing. Hij geeft aan dat de watercontainer en de pluizenfilter vol zit terwijl alles schoon is. De lampjes gaan allemaal branden. Resetten helpt niet. Wie o wie kan ons helpen?

    Gesteld op 11-7-2015 om 10:06 in forum Whirlpool AWZ 7777 Misbruik melden
    • Ik been geen expert, maar heb wel al aardig wat aan mijn droger geklust. Ik heb bovenstaande probleem ook gehad. Er zat veel stof tussen het filter en de ventilator. Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder het filter linksonder. doe uw arm er in en maar direct rechts achter het gat zo goed mogelijk schoon. Geantwoord op 16-1-2016 om 16:19

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info