Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
Bediening van het apparaat
Nadere informatie (met inbegrip over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de afzonderlijke
hoofdstukken van de gebruikershandleiding.
Sorteren op:
Materiaaldikte: als het gewicht van de was meer is dan wat de droger aankan, scheid
de was dan op gewicht (bijv. handdoeken en dun ondergoed afzonderlijk).
Soort materiaal: katoen (linnen); synthetische stoffen (easy care).
Droogtegraad: kastdroog, strijkdroog, etc.
Droog de volgende weefsels niet met de droogtrommel: wol, zijde, nylon kousen,
fijne borduursels, wasgoed met metalen onderdelen/versiersels, omvangrijk
wasgoed zoals slaapzakken enz.
Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg. Ga na of er geen aanstekers in het
wasgoed zijn achtergebleven. Doe het wasgoed binnenstebuiten.
Trek aan de hendel van de deur.
Doe het wasgoed losjes in de trommel om het gelijkmatig te drogen. Sluit de deur.
Kies het juiste droogprogramma door aan de keuzeknop te draaien (voor
informatie, zie programma tabel).
Selecteer de gewenste extra functie door op de bijbehorende knop te drukken.
Het indicatielampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te
bevestigen. Een snel knipperend lampje geeft aan dat u een verkeerde selectie heeft
gemaakt (onverenigbare extra functies). Druk opnieuw op de toets om de extra
functie te annuleren.
Het droogprogramma wordt gestart door op de “Start (Pauze)”-knop te
drukken. Het betreffende indicatielampje gaat branden.
Veranderen van programmakeuze: als tijdens het drogen een ander programma
wordt gekozen, dan stopt de droger. Het indicatielampje “Start (Pauze)” gaat
knipperen. Om het nieuwe programma in werking te stellen moet u opnieuw op de
“Start (Pauze)”-knop drukken.
Onderbreken van het programma: om een droogcyclus te onderbreken, drukt up
op de “Start (Pauze)”-knop en doet u de deur open. Wacht minstens 5 minuten,
zodat het wasgoed af kan koelen, voordat u het uit de trommel haalt. Om
veiligheidsredenen stopt de droogcyclus automatisch als u de deur opent. Om
opnieuw te starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en de
“Start (Pauze)”-knop opnieuw worden ingedrukt.
Waarschuwing: stop een droger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij u al
het wasgoed snel uit de droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.
Het laatste gedeelte van een cyclus gebeurt zonder warmte (afkoelcyclus) om
ervoor te zorgen dat de stukken op een temperatuur achterblijven die geen schade
aan de stukken veroorzaakt.
Einde: haal het wasgoed uit de droger. Het droogproces is nu gereed
en de anti-kreukfase is bereikt (actief).
Anti-kreuk: als het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet uit de
trommel wordt gehaald, start een automatisch anti-kreukprogramma
met een duur van maximaal 15 minuten. De trommel draait met
regelmatige intervallen zodat het wasgoed niet kreukt.
Zet de programmakeuzeknop op “Uit” “ ”.
Reinigen van het pluisfilter: open de deur, rek het pluisfilter omhoog en uit de
machine en maak het open. Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel
of uw vingertoppen. Druk het filter weer stevig in zijn plaats.
Let op: gebruik uitsluitend toevoegingen/plastic onderdelen die drogerveilig zijn en spoel stoffen, die met vlekkenverwijderaar
zijn behandeld, grondig uit in zeer ruim water alvorens deze te drogen. Droog nooit rubberen artikelen of artikelen die met
plantaardige olie zijn bevlekt in de droger.
Wasgoed sorteren aan de hand
van de verzorgingssymbolen:
Niet in droogtrommel drogen
Geschikt voor drogen in de
Geschikt voor drogen
temperaturen
droogtrommel - bij lage
in de droogtrommel
Wasgoed voorbereiden
Deur openen
Droger laden
Programma selecteren
Extra functies kiezen
(indien beschikbaar)
Droger starten
Programma-einde
droger leeghalen
Droger uitschakelen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWZ 770 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWZ 770 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info