• Tweelampjes bovenaan links en rechts blijven branden. Stekker eruit, ur gewacht en nada, branden nog steeds. Type 7556 zie dat veel gebruikers dit probleem hebben maar zie geen antwoorden, wie heeft de oplossing? Thx

  Gesteld op 10-12-2015 om 16:05 in forum Whirlpool AWZ 7556 Misbruik melden
  • ressetten:

   programmaknop op 6 uur zetten (geen programma)
   3xstart knop
   programmaknop één stap links (ventileren)
   3xstartknop
   knop doordraaien links tot stop

   zou moeten werken Geantwoord op 3-1-2016 om 08:51

   Waardeer dit antwoord (45) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info