Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
Werking van het apparaat
Nadere informatie (met inbegrip over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de afzonderlijke
hoofdstukken van de gebruikershandleiding.
Sorteren op:
Materiaaldikte:
als het gewicht van de was meer is dan wat de droger aankan,
scheid de was dan op gewicht (bijv. droge handdoeken en dun ondergoed
afzonderlijk).
Soort materiaal:
katoen (linnen); kunststof textiel (druip droog).
Droogtegraad:
kastdroog, strijkdroog, etc.
Niet in de droogautomaat drogen
: wollen stoffen, zijde, nylon kousen, fijn
borduurwerk, weefsels met metalen versiersels, grote zaken zoals slaapzakken,
enz.
Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg. Ga na of er geen aanstekers in
het wasgoed zijn achtergebleven. Doe het wasgoed binnenstebuiten.
Trek aan de hendel van de deur.
Doe het wasgoed losjes in de trommel om het gelijkmatig te drogen. Doe dan de
deur dicht.
Kies het juiste droogprogramma door aan de keuzeknop te draaien
(voor informatie, zie programma tabel).
Kies de gewenste keuze door een druk op de bijbehorende knop.
Het indicatielampje boven de betreffende knop gaat aan om uw keuze te
bevestigen. Een alarmsignaal gaat af indien een onjuiste keuze is gemaakt (niet-
compatibele functies). Druk opnieuw op de toets om de extra functie te annuleren.
Het droogprogramma gaat lopen door een druk op de
“Start (Pauze)”
knop.
Het betreffende indicatielampje gaat aan.
Veranderen van programmakeuze:
als tijdens het drogen een ander programma
wordt gekozen, dan stopt de droger. Het Start/Pause indicatielampje gaat
knipperen. Om het nieuwe programma in werking te stellen moet u opnieuw op de
“Start (Pauze)”
knop drukken.
Onderbreken van programma:
om de droger tijdens de droogcyclus te onderbreken,
moet u de programma keuzeknop op “ ” draaien en op de
“Start (Pauze)”
knop drukken. Wacht tenminste 5 minuten met het openen van de
deur, zodat de droogautomaat kan afkoelen. Om veiligheidsredenen stopt de droogtijd
automatisch als u de deur opent Om opnieuw te starten nadat de deur geopend is, moet
de deur worden gesloten en de
“Start (Pauze)”
toets opnieuw worden ingedrukt.
:
neem het wasgoed uit de droger. Het droogproces is nu compleet en de
anti-kreuk fase is aangebroken (actief).
:
als aan het einde van de droogcyclus het wasgoed niet uit de trommel
wordt gehaald, start een automatisch anti-kreukprogramma met een
duur van maximaal 60 minuten. De trommel draait met regelmatige
onderbrekingen, zodat het wasgoed niet gaat kreuken
Zet de programmakeuzeknop op “
O
”.
Maak het lintfilter schoon:
open de deur, til het lintfilter omhoog en uit het
apparaat. Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw
vingertoppen. Druk het filter weer stevig in zijn plaats
Let op:
gebruik uitsluitend toevoegingen/plastics die drogerveilig is en spoel stoffen, die met vlekkenverwijderaar zijn
behandeld, grondig uit in zeer ruim water alvorens deze te drogen. Droog nooit rubberen artikelen of artikelen die met
eetbare olie zijn besmeurd in de droger.
Wasgoed sorteren aan de
hand van de
behandelingssymbolen:
Niet in trommel drogen
Geschikt voor drogen
bij lage temperaturen
in de droogautomaat -
Geschikt voor drogen in
de droogautomaat
Wasgoed voorbereiden
Deur openen
Droger laden en
deur sluiten
Apparaat aandoen en
programma kiezen
Keuzemogelijkheden kiezen
(indien voorhanden)
Droger aandoen
Programma-einde
droger leeghalen
Droger uitschakelen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWZ 481 E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWZ 481 E in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info