Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
a
b
c
1
d
e
f
g
( )
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
13
14
12
B
A
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • op mijn scherm verschijnt E5, ik krijg de startknop niet ingedrukt Gesteld op 11-7-2019 om 09:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik krijg de startknop niet meer ingedrukt, geeft precies geen contact meer alhoewel ik het programma kan kiezen. Gesteld op 11-7-2019 om 09:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,

  Mijn wasmachine start nietmeer op de software blijft precies hangen. display gaat aan ik krijg een korte piep en gaat dan uit en begint opnieuw dit elke seconde opnieuw. Heb al geprobeerd van hem van de stroom te halen en terug in te steken maar het blijft hetzelfde van het moment hij terug stroom krijgt begint het opnieuw. Gesteld op 1-5-2019 om 10:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wasmachine krijgt wel stroom maar niets gaat branden Gesteld op 2-4-2019 om 18:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedemorgen

  onze wasmachien is niet in orde; deze morgen verschijnt op display f 23.
  wat kan ik doen om dit probleem op te lossen? heb het boekje gevolgd maar het bjijft f23.
  iemand ook al voorgehas?

  dank voor de respons Gesteld op 23-3-2019 om 09:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het deurtje van de wasmachine werkt slecht,moet wel tien keer duwen,voordat hij klik zegt,en begint dan te werken. Gesteld op 30-9-2018 om 13:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Storing f08 wasmachine whirlpool, hoe kan ik het resetten Gesteld op 25-6-2018 om 21:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan mijn programma niet aanpassen,zou op 90°willen wassen ,maar het hoogst staat ingesteld op 60°,hoe kan ik de graden aanpassen? Gesteld op 11-7-2017 om 11:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn wasmachien start niet en de lichtjes branden hij heeft f2 aan wat wi dit zeggen Gesteld op 15-4-2017 om 19:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wasmachine stopt naar een paar minuten en dan knipperen de letters F H Gesteld op 23-10-2016 om 16:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • voorwas staat ingesteld bij katoenwas, maar ik krijg hem niet meer uit programma, wat moet ik doen Gesteld op 25-6-2016 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een probleempje met mijn wasmachien, als ik die opstart werkt die gewoon goed maar op een gegeven moment stopt die en dan brand er een lichtje onder het kraansymbool aan de linkerkant.
  Wat moet ik nu doen ?
  Alvast bedankt! Gesteld op 14-7-2015 om 00:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • NL 5
   AFVOEREN VAN RESTWATER/REINIGEN VAN HET FILTER
   Controleer en reinig het ?lter regelmatig, tenminste
   twee of drie keer per jaar, vooral:
   • Als het indicatielampje “Reinig pomp” brandt.
   • Als het apparaat niet goed afpompt of als het niet
   centrifugeert.
   • Als de wasmachine in een ruimte staat waar het
   kan vriezen, moet u het restwater na elke wasbeurt
   afvoeren om schade te voorkomen.
   BELANGRIJK: laat het water afkoelen voordat u
   het afvoert uit het apparaat.
   1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het
   stopcontact.
   2. Openen van de plint (afhankelijk van het model):
   - Duw de lipjes rechts en links in (indien
   aanwezig) om de plint los te maken en verwijder
   deze (afb. 3).
   - Verwijder de plint met behulp van de sifon van
   de wasmiddeldispenser: duw een kant van de
   plint met de hand omlaag, duw de punt van
   de sifon in de ruimte tussen de plint en het
   voorpaneel en wrik de plint open (afb. 4).
   - Voor inbouwbare modellen: verwijder de sokkel
   van het keukenaanrecht.
   3. Zet een bak bij de wasmachine.
   4. Als uw wasmachine een noodslang heeft: Maak de
   noodslag los uit de klemmen en trek de noodslang
   uit de onderkant van de wasmachine (afhankelijk
   van het model). Als er geen noodslang is: zet een
   brede, lage bak onder het ?lter (afb. 6). Sla de
   stappen 5-8 over en ga door met 9.
   5. Houd het uiteinde van de noodslang in de bak en
   verwijder de stop (afb. 5).
   6. Wacht tot al het water in de bak is gestroomd en
   plaats de stop terug op de slang (afb. 7).
   7. Maak de noodslang weer vast aan de klem of duw
   hem terug in de onderkant van de wasmachine
   (afhankelijk van het model).
   8. Leg een absorberende katoenen doek (b.v. een
   handdoek) op de vloer voor het ?lter.
   9. Slowly open the ?lter by turning it counter-clockwise
   (afb. 8); wacht tot al het water weggestroomd is,
   draai het ?lter daarna helemaal los en haal het
   eruit.
   10. Alleen voor het wegpompen van restwater
   (vrijstaande modellen): kantel het apparaat
   voorzichtig voorover (met de hulp van een tweede
   persoon) en laat al het water naar buiten stromen.
   11. Alleen voor de ?lterreiniging: reinig het ?lter en de
   ?lterkamer; controleer of de rotor van de pomp in
   de ?lterbehuizing weer goed kan bewegen.
   12. Plaats het ?lter terug en schroef het zover mogelijk
   naar rechts.
   13. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het
   “Eco-systeem” weer in te schakelen. Controleer of
   het ?lter goed geplaatst en aangedraaid is en er
   geen water naar buiten komt.
   14. Installeer de plint weer (afb. 9); kantel de
   wasmachine indien nodig licht naar achteren om
   dit te doen (vraag hierbij hulp aan een tweede
   persoon). Voor inbouwbare modellen: monteer de
   sokkel terug in het keukenaanrecht.
   15. Steek de stekker in het stopcontact. De
   wasmachine is nu weer klaar voor gebruik.Geantwoord op 31-7-2016 om 16:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWO 164U2 - 6TH SENSE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWO 164U2 - 6TH SENSE in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info