Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
3
WAS TUN, WENN ...
...man den Trockner erst einmal selbst prüfen will:
(Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte
die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen – siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung.)
Trockenvorgang dauert
zu lange / Wäsche ist
nicht richtig trocken.
Ist das richtige Trockenprogramm gewählt worden?
Wurde der Trockenzyklus unterbrochen (Türöffnung, voller Wasserbehälter)?
War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der
Waschmaschine unter 1000 U/min)?
Ist das Flusensieb verschmutzt (leuchtet die Flusensiebanzeige)?
Ist der Wärmetauscher schmutzig (Einzelheiten siehe Gebrauchsanweisung)?
Herrscht eine zu hohe Raumtemperatur?
Leuchtet die Anzeigenlampe „Einde“ (Ende) und ist die Funktion „Knitterschutz“
aktiv?
Der Trockenvorgang ist beendet und die Wäsche kann entnommen werden.
Entspricht das Trockenergebnis nicht Ihren Erwartungen, wählen Sie ein
Programm, das besser trocknet, oder verwenden Sie die Zusatzfunktion
Trockengrad (falls verfügbar), um das Trockenergebnis zu verbessern.
Sind in der Ladung dicke und dünne Textilien gemischt? Sind verschiedene
Materialien gemischt? Wäsche nach Dicke und Material sortieren und erneut
trocknen.
Der Trockner läuft
nicht (nach einem
Stromausfall stets die
Taste „Start (Pauze)“
(Start (Pause)) drücken).
Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?
Liegt ein Stromausfall vor?
Ist die Sicherung durchgebrannt?
Ist die Trocknertür richtig geschlossen?
Wurde ein Trockenprogramm gewählt?
Wurde die Taste „
Start (Pauze)
“ (Start (Pause)) kurz nach Auswahl eines
Programms gedrückt? (Ist dies nicht der Fall, schaltet der Trockner ab.)
Wurde die Startvorwahl gewählt?
Ist der Trockner überladen?
Bitte nehmen Sie einen Teil der Beladung
heraus.
Anzeigelampe
Flusensieb oder
Wasserbehälter leuchtet
Ist das Flusensieb sauber?
Ist der Wasserbehälter leer?
Ist der Wasserbehälter richtig eingesetzt?
Ist der Wärmetauscher sauber und richtig eingesetzt?
Wassertropfen unter
dem Trockner?
Ist der Wärmetauscher richtig eingesetzt?
Haben Sie alle Flusen von der Wärmetauscher- und Türdichtung abgewischt?
Ist der Wasserbehälter richtig eingesetzt?
Ist der direkte Wasserablauf straff verlegt?
Ist der Trockner waagerecht ausgerichtet?
...man den Trockner richtig pflegen und reinigen möchte:
Nach jedem
Trockenvorgang das
Flusensieb reinigen.
Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen.
Türfilter schließen.
Flusensieb wieder vollständig einschieben.
Nach jedem
Trockenvorgang den
Wasserbehälter
entleeren.
Ziehen Sie den Wasserbehälter mit dem Griff heraus.
Den Wasserbehälter leeren.
Den Wasserbehälter wieder einsetzen und bis zum Anschlag einschieben.
Den Wärmetauscher
mindestens einmal pro
Monat reinigen.
Wärmetauscher unter fließendem Wasser reinigen.
Alle Flusen von den Dichtungen entfernen.
Das Gehäuse des Wärmetauschers reinigen (weitere Hinweise finden Sie im
Abschnitt „Reinigen des Wärmetauschers“ in der Gebrauchsanweisung).
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWB 721 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWB 721 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AWB 721

Whirlpool AWB 721 Snelstart handleiding - Nederlands - 5 pagina's

Whirlpool AWB 721 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AWB 721 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AWB 721 Snelstart handleiding - English - 5 pagina's

Whirlpool AWB 721 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Whirlpool AWB 721 Snelstart handleiding - Français - 5 pagina's

Whirlpool AWB 721 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info