• Hoe kan ik het klokje van de combimagnetron Whrilpool instellen?

  Gesteld op 3-1-2017 om 13:10 in forum Whirlpool AMW520IX Misbruik melden
  • LAAT DE DEUR OPEN terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 10 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.

   1(a). Draai de multifunctionele knop naar de nulpositie.2(b). Druk de keuzetoets (Select) in (3 seconden) tot het linkercijfer (uren) knippert.3. Draai de +/- knop om de uren in te stellen.4. Druk de keuzetoets opnieuw in. (De twee rechtercijfers (minuten) knipperen).5. Draai de +/- knop om de minuten in te stellen.6. Druk de keuzetoets (Select) opnieuw in.De klok is ingesteld en in werking
   Geantwoord op 28-3-2017 om 21:00

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • LAAT DE DEUR OPEN terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 10 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.

   1(a). Draai de multifunctionele knop naar de nulpositie.2(b). Druk de keuzetoets (Select) in (3 seconden) tot het linkercijfer (uren) knippert.3. Draai de +/- knop om de uren in te stellen.4. Druk de keuzetoets opnieuw in. (De twee rechtercijfers (minuten) knipperen).5. Draai de +/- knop om de minuten in te stellen.6. Druk de keuzetoets (Select) opnieuw in.De klok is ingesteld en in werking

   gr harry Geantwoord op 28-3-2017 om 21:01

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info