• hallo heeft iemand ervaringen met het display van de magnetron het knippert een beetje. net of de stroom slecht is aangesloten.. hebben jullie dat ook?

    Gesteld op 25-5-2014 om 10:20 in forum Whirlpool AMW520IX Misbruik melden
    • Waarschijnlijk is het isolatiemateriaal iets uitgezakt en komt dit tegen de stroomschakelaar aan die door de deur bediend wordt. Als je de magnetron los schroeft van het keukenblok en iets naar voren trekt zie je de schakelaar zitten, onderin aan de rechter zijkant. Knip een stuk uit het isolatie materiaal waardoor de schakelaar weer vrij kan bewegen. Geantwoord op 28-8-2014 om 11:11

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info