• hallo, ik heb een vraag? Ik heb net nieuwe 2 x AA batterijen geplaatst. Hoe komt het dat het display scherm niet duidelijk oplicht, is niet scherp en duidelijk? Wat kan ik hier aandoen, wil graag goed afkunnen lezen wat er staat. Weerstation is net nieuw een xiron rs8751e3. Hoor graag van u, b.v.d..

    Gesteld op 4-1-2016 om 20:06 in forum Diversen Weerstation Misbruik melden
    • Zelfde probleem hier na vervangen batterijen. Hele scherm licht een seconde op maar alles verdwijnt na de piep... Geantwoord op 7-6-2018 om 10:35

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info