• de afzuigkap stopt telkens/gaat op lager afzuigen onder het koken,ik heb de gebruiksaanwijzing gelezen maar weet dus niet hoe ik hem op continu afzuigen moet zetten.
  Graag advies aub
  Groet Els

  Gesteld op 6-7-2019 om 10:57 in forum Wave Afzuigkap Misbruik melden
  • Vanaf 01 januari 2015 is ook voor afzuigkappen, het energielabel in werking getreden in samenhang met EcoDesign volgens de wetten van de Europese Unie.
   Dit houdt in dat afzuigkappen aangepast zijn door de fabrikanten naar regels van EcoDesign , b.v. zuinigere verlichting, zuinigere motoren, etc.
   Een van de spelregels is dat een motor die een hogere capaciteit heeft als 650m3/h (en dat is die van u) deze maximumcapaciteit slechts 5 minuten mag draaien,
   Daarna moet de elektronica van de kap, de motor automatisch terugschakelen naar een stand lager of gelijk aan 650m3/h.

   In stand 3 of lager zal u geen probleem ondervinden. Indien de unit met de juiste kanalen is geïnstalleerd zal de unit in de lage standen prima afzuigen.
   Geantwoord op 8-7-2019 om 09:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info