• hoe vervang ik een deurslot van een wasmachiene wirlpool 756,wat moet ik allemaal los schroeven?
    bedankt bij voorbaat

    Gesteld op 18-11-2014 om 09:51 in forum Huishoudelijk Wasmachine Misbruik melden
    • stekker uittrekken en aan ringetje trekken in het deurtje links onderaan.deur wasmachine gaat open en je ziet 3 boutjes die je moet uitdraaien.Dan het zeepbakje verwijderen en zitten ook 2 schroefjes die er uit moeten.nu kan je het voorpaneel wegdraaien zoals een deur en kan je het slot(relais! verwijderen Geantwoord op 18-11-2014 om 11:58

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info