• ja.ik hebt bonte was gedraaid van 9.45.en was klaar om 12.uur.dt was niet zo warm,en moet dit zo lang gedraaid worden.het kost toch veel elect,en wordt ook niet goed schoon de witte was.geeft m,e raag.mijn dankt.wacht op jullie mail.

    Gesteld op 12-11-2014 om 12:19 in forum Huishoudelijk Wasmachine Misbruik melden
    • Als je met je bonte was langs gaat bij oma is hij veel sneller klaar en kost het je geen elektriciteit en hij zal heel schoon zijn
      Geantwoord op 13-11-2014 om 21:43

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info