• Ik heb een Blue Air Vrieskast met 5 laden type Up 210. Vorige week heb ik de hele inhoud weg kunnen gooien. Tot mijn verbazing ik heb nog een keer geprobeerd om hem aan te zetten. Ging het oranje lampje branden< het meest linkse) en sloeg hij aan. Ik heb er een bakje water ingezet en dat is gewoon bevroren. Ik begrijp alleen niet dat het oranje lampje blijft branden. dat hoort toch als de kast op temperatuur is uit te gaan en groen te worden. Ik durf niet zo goed opnieuw etenswaren in te vriezen. Help Help

    Gesteld op 28-7-2014 om 13:53 in forum Huishoudelijk Vrieskast Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info