Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
8 D-300620
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hallo

  ik ben bezig om op mijn nieuwe adres de pro te installeren en dat gaat voor zover goed
  echter als ik wil inbellen met de gsm belt hij wel de pro maar ik kan met de ( waarschijnlijk verkeerde) code het alarm nier aan zetten,,, bv ik bel de pro .. en toets dan in .. *1111# dat zou hij het toch moeten doen , of ontbreekt er iets aan deze code ,, ik word wel gebeld als het alarm af gaat
  wie weet raad
  gr arnold Gesteld op 16-1-2020 om 17:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat voor type SIM kaart/abonnement is er nodig voor de VISONIC? Vraagt GSM module om alleen bellen + SMS of zijn er ook signalen waarvoor 3G (internet) nodig is? Gesteld op 11-3-2018 om 09:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb moeite om het systeeem aan de praat te krijgen.

   Simyo kaart ontdaan van de GSM pincode via een mobiele telefoon
   Simyo kaart in Visonic Powermax Pro gedaan volgens handleiding.
   test uitgevoerd: meding: ongeldige SIM pincode

   Simyo kaart voorzien van GSM pincode via mbiele telefoon
   SIMYO kaart in visonic Powermax Pro gedaaan volgens handleiding
   via 5. communicatie van installatie menu pincode van SIM kaart ingesteld
   test uitgevoerd? melding ongeldige pincode

   Wat doe ik verkeerd?????Geantwoord op 28-9-2020 om 10:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Goedenavond. Na de verhuizing de powermax weer geïnstalleerd
  Nu wil ik voor de kinderen een eigen code programmeren.
  In het installatiemenu de gebruikercodes ingevoerd, en ook in het gebruikersmenu bij gebruikercodes de codes ingevoerd. Maar ik kan alleen met gebruikerscode 1 het alarm in- en uitschakelen. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe? Alvast bedankt voor de reactie(s) Gesteld op 17-2-2018 om 23:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • in de display staat geheugen probleem daarboven brand een oranje driehoek ik heb de gebruiksaanwijzing doorgelezen maar dit kan ik niet vinden Gesteld op 7-1-2018 om 20:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Visonic PowerMax Pro bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Visonic PowerMax Pro in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info