Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
VELA Tango 100EF /100E/ 200EF 1-2009/NL
www.vela.eu
Nl
GebruiksaaNwijziNG
VELA · Goeteborgvej 12 · 9200 Aalborg SV · Denemarken · Tel.: +45 96 34 76 00 · mail@vela.dk · www.vela.eu
1.7. TECHNISCHE GEGEVENS
CONSTRUCTIE:
• Onderstel van gebogen, stalen profielbuizen, zodat alle wielen contact maken met de vloer, ook
als deze ongelijk is
Ieder wiel zit met een wielstift vast
Buitenbuizen van gelakt staal
Hoogte-instelling met elektrische hef-/zakmotor
Handmatige zittinginstelling
24 V DC stroomcircuit met geïntegreerde motorregeling
Akoestisch signaal bij lage accuspanning (<10 V)
Accu's: 12 V, 2,3 Ah, loodaccu's
Lader: Pb-acculader, type FW 7218/24. Input: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 250 mA, 25 VA,
Output: 24 V DC, 0,5 A, 12 VA, Klasse II
Zekering: vlak, 10 A
Niet gebruiken in omgevingen met ESO
VELA Tango 100EF VELA Tango 100E VELA Tango 200EF
Hoogte-instelling,
links/rechts
Elektrische regeling op
rechter- of
linkerarmleuning
Elektrische regeling op
rechter- of
linkerarmleuning
Elektrische regeling op
rechter- of
linkerarmleuning
Zitting, Y 44 x 44 cm 44 x 44 cm 47 x 49 cm
Zittinghoek -6° tot +3° -6° tot +3° -3° tot +4°
Zittingdiepte 37-44 cm 37-44 cm 33-49 cm
Zittingdraaiing - 90° rechter en 90° linker -
Rugleuning, Y 37 x 30 cm 37x30 cm 43 x 45 cm
Rugleuninghoek -15° tot +12° -15° tot +12° -20° tot +6°
Afm. armleuning 9 x 30 cm 9 x 30 cm 9 x 30 cm
Armleuninghoogte 0-24 cm 0 - 24 cm 0-24 cm
Afstand tussen
armleuningen
37-48 cm 37-48 cm 41-55 cm
Zittinghoogte
200 mm: 300 mm:
40-60 cm 45-75 cm
42-62 cm 47-77 cm
44-64 cm 49-79 cm
46-66 cm 51-81 cm
200 mm: 300 mm:
40-60 cm 45-75 cm
42-62 cm 47-77 cm
44-64 cm 49-79 cm
46-66 cm 51-81 cm
200 mm: 300 mm:
41-61 cm 47-76 cm
43-63 cm 48-78 cm
45-65 cm 50-80 cm
47-67 cm 52-82 cm
Instelling interval -2 tot +4 cm -2 tot +4 cm -2 tot +4 cm
Afm. onderstel 55 x 55 cm 55 x 55 cm 55 x 55 cm
Gewicht 28 kg 28 kg 29 kg
Belasting 140 kg 140 kg 140 kg
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Vela Tango 100EF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Vela Tango 100EF in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info