• Hallo wij hebben een butaan geiser maar hij krijgt te weinig gas waar kan dat aan liggen gr r mantel

    Gesteld op 29-4-2016 om 15:25 in forum Vaillant atmoMAG 11-0-0 GX Misbruik melden
    • hallo , eerst kijken of de gas regelaar voldoende gas doorlaat(gasfles). Is het zeefje achter de geiser goed open ?,Komt er vol doende (water uit de warm waterkant) .Komt de gasbrander goed in (brander brand goed hoog)? Is de geiser nieuw of gebruikt ?Is het membraam in het watergedeelte (rubber)niet stuk?.Ik denk aan een verstopping in het gas gedeelte als de geiser tenminste nieuw is , )06 28587341 Geantwoord op 29-4-2016 om 19:09

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info