• ik heb en geiser Vaillant op aardgas maar geeft altijd fout f28 en f29 hij krijg overal gas maar doe niets slaat niet aan het is en mag gelijk welk uur van de dag, alles gedaan maar niks help ik ben radeloos kan iemand mij helpen
    Er is al verschillende keren een technieker langs geweest zoned resultaat .

    Gesteld op 21-10-2015 om 12:25 in forum Vaillant atmoMAG 11-0-0 GX Misbruik melden
    • Hallo dit euvel komt nogal eens voor ik denk aan de magneet (spoel) die zit links achter daar zit een groen draadje aan losmaken boutje los met een batterij van 1,5 volt kijken of de magneet klep intrekt doet ie dat niet dan vervangen ook komt het wel voor dat de gasknop met geweld is doorgedraaid en dat daardoor de spindel die achter de knop zit zijn pvc tandwieltjes zijn afgebroken dus veering losmaken koperen spindel bekijken of het pvc verbindingsstuk heel is anders nieuwe monteren succes gr henk wel graag laten weten of het is gelukt. Geantwoord op 21-10-2015 om 18:26

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info