• Bij ons kunnen we douchen tot ongeveer 5 a 10 min. Het water is dan wel warm, maar niet te warm. Dus bij ons staat de douche altijd op het warmste.
  Na 10 min ongeveer wordt het water ineens enorm koud. We kunnen dan amper nog onder blijven. Tot ongeveer weer 10min en dan pas worden ze terug warm.

  Is dat normaal? Kan er hier iets aan gedaan worden?

  Gesteld op 19-3-2013 om 19:04 in forum Vaillant atmoMAG 11-0-0 GX Misbruik melden
  • Helemaal zelfde probleem. Enorm lastig !! Is er hier een oplossing voor of niet ?? Anders ga ik overschakelen naar een ander merk ... Geantwoord op 24-3-2013 om 16:34

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden
  • hij raakt oververhit ,evt trega monteren,slaat dan in safe mode als hij afgekoeld is doet hij het weer ,en zorg voor voldoende ventilatie Geantwoord op 15-4-2013 om 20:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info