• water wordt niet warm genoeg (max 28°). Waar kan dit aan liggen.

  Gesteld op 24-3-2012 om 13:28 in forum Vaillant atmoMAG 11-0-0 GX Misbruik melden
  • In het water huis bij de membraan zit een z,c volg klepje. Als dit vast zit geeft de geiser teveel water c.a 8 liter per minuut.
   Dit terwijl er bij een goede werking c.a 4-5 liter uit de geiser hoort te komen. Even een emmer er onder en met een seconde wijzer de geiser 1 minuut op zetten.
   Als er werkelijk te veel water uitkomt dan het water huis demonteren en het klepje gangbaar maken.
   Chris Geantwoord op 19-6-2012 om 20:20

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info