Vaillant VHR 24-28 C CV Ketel | 0,54 mb | English16
3.9 Indirectgestookte boiler
De VHR … S is standaard al voorzien
van een ingebouwde driewegklep
voor het aansluiten van een indirect-
gestookte boiler VIH 80, VIH 120 of
VIH 150. Voor het aansluiten van
deze VIH bevinden zich aan de
onderzijde van de VHR…S twee afge-
dopte aansluitleidingen met de tekst
boiler aanvoer” en boiler retour”.
Voor de temperatuurregeling moet de
bij de Vaillant VIH verpakte boiler-
voeler aangesloten worden. In de
VHR … S bevindt zich hiervoor een
aansluitstekker. De boilertemperatuur
wordt ingesteld via het instelmenu dia-
gnosecode ”d2” (boilertemperatuur
instellen). Zie voor installatie van de
VIH de bij de VIH verpakte installatie-
handleiding.
Indien een indirectgestookte boiler
met mechanische thermostaat aange-
sloten wordt op klem C1 en C2 zal de
boiler met een cv-watertemperatuur
van 85 °C opgewarmd worden.
3.10 Zonneboiler
De VHR … C is geschikt als naverwar-
mer bij zonne-energiesystemen. Verwi-
jder hiervoor de waterhoeveeldheids-
begrenzer uit het toestel. Het is echter
noodzakelijk om het toestel met garni-
tuur 300869 aan te passen voor opti-
maal gebruik. Bij installatie van zon-
lichtsysteem moet de VHR … C vol-
gens fig.8 aangesloten worden.
De maximale leidinglengte tussen zon-
neboiler en naverwarmer mag maxi-
maal 5 meter 15 mm leiding bedra-
gen. Isoleer deze leiding ter voorko-
ming van verbranding bij het aanra-
ken.
Let op!
I.v.m. de bescherming tegen legionel-
labesmetting mag het naverwarming-
stoestel in de zomers niet worden uit-
geschakeld voor de tapwaterfunctie.
De aansluitset 300869 bestaat uit:
een stromingsschakelaar;
een doorstroombegrenzer 6 en 8
l/min;
een mengventiel;
een installatiehandleiding.
Fig. 8
1)
alleen aansluiten als de zonneboiler voorzien is
van een brandervoorwaardethermostaat
1)
833049_10NL 102003 20.10.2003 20:33 Uhr Seite 16
Vorige 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende

Vaillant VHR 24-28 C handleiding


CV Ketel

Aantal vragen:483
Aantal antwoorden:363

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Vaillant handleidingen


Contact opnemen met Vaillant

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Vaillant VHR 24-28 C CV Ketel bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Vaillant VHR 24-28 C in de taal/talen: English als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.