• Ik heb vandaag mijn Whirlpool WFC3C26P geleverd gekregen, alle stappen in de handleiding gedaan en nu willen we na het vullen van de vaatwasser hem aanzetten en na 3 minuten slaat hij op "END".
    We hebben verschillende programma's geprobeerd maar bij alle programma's slaat hij na 3 minuten op "END".
    Hoe krijgen wij onze vaatwasser aan de praat?
    heb overal gezocht maar kan er niets over vinden.
    Wat moet ik doen zodat mijn vaatwasser niet na 3 minuten uitslaat en gewoon het hele programma afwerkt?

    Gesteld op 12-10-2019 om 15:11 in forum Huishoudelijk Vaatwasser Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info