• Nadat wij een verstopping gehad bij de aanrecht naast het vaatwasser RENGORA heeft het apparaat de laatste programma uitgevoerd..
  Met de volgende beurt gaat het apparaat niet aan en blijft maar piepen EEN KEER om de 5 seconden
  en het lichtje met een pijltje tegen een verticale lijn blijft branden.
  Ik heb het boekje geraadpleegd, volgens het handleiding mogelijk water afvoer dicht is.
  maar dat is niet het geval.
  Mijn vraag is, heeft iemand deze storing meegemaakt?
  graag uw advies om deze te kunnen oplossen.
  alvast bedankt.

  Gesteld op 28-2-2016 om 19:58 in forum Huishoudelijk Vaatwasser Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info