• ik heb een Union 7TW fietscomputer. een jaar lang heeft het goed gewerkt en sinds een goede week registreert hij in het begin niets meer. pas na een minuut of 20 krijg ik weer getallen op de display. gisteren zelfs pas na ruim een uur. het kan er dus niet aan liggen dat het contact met de lezer niet goed is ingesteld, anders zou hij het na een tijd ook niet doen.
    ik heb de batterij in de sensor al vervangen, maar nog steeds doet hij het niet. waar kan dit aan liggen?
    mijn zadeltasje met de handleiding van de computer ben ik verloren, dus daar heb ik ook niets aan.

    Gesteld op 24-4-2021 om 15:56 in forum Union Fietscomputer Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info