Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
TRUST 620 LCD POWERC@M ZOOM
1
NL
Verkorte werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk
1. De-installeren oude drivers en producten (3.1)
2. Installeren stuurprogramma in Windows (3.2)
3. Installeren DirectX in Windows (3.3)
4. Installeren NetMeeting in Windows (3.4)
5. Installeren MGI PhotoSuite in Windows (3.5)
6. Gebruik camera (4)
7. Camera aansluiten op de computer (5)
8. Applicaties gebruiken in Windows (6)
9. Camera aansluiten op Macintosh (7)
10. Camera aansluiten op de TV (8)
1 Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de ‘TRUST 620 LCD
POWERC@M ZOOM‘. De TRUST 620 LCD POWERC@M ZOOM is te gebruiken
voor het maken van foto’s, opnemen van videobeelden en als webcam om te
chatten op internet. Met de bijgeleverde applicaties heeft u uitgebreide
mogelijkheden voor het bewerken van de gemaakte opnamen.
Wanneer de Trust 620 LCD PowerC@m Zoom is aangesloten op uw computer, dan
is de camera direct toegankelijk als een verwijderbare harde schijf. U kunt de
gemaakte foto’s en korte video filmpjes van hieruit gelijk openen, bewerken,
versturen per e-mail, opslaan op uw computer, enz.
2 Veiligheid
2.1 Algemeen
Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:
- De TRUST 620 LCD POWERC@M ZOOM heeft geen speciaal onderhoud nodig.
Om de camera schoon te maken, gebruikt u een licht bevochtigde, zachte doek.
- Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals benzine of terpentine.
Deze kunnen het materiaal aantasten.
- Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit kan gevaar
opleveren en beschadigt het product. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid
van water.
- Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaat niet op een plek
waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erover
lopen.
- Repareer het product niet zelf. Wanneer u dit apparaat opent, kunt u in contact
komen met onderdelen waar spanning op staat.
- In de volgende omstandigheden laat u het apparaat repareren door
gekwalificeerd personeel:
- het snoer of de stekker is beschadigd of versleten.
- het apparaat is in contact geweest met regen, water of andere vloeistof.
2.2 Batterijen
- De meegeleverde Alkaline batterijen zijn niet oplaadbaar. Probeer deze batterijen
niet op te laden. Dit kan ontploffingsgevaar opleveren.
!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Trust PowerCam Zoom LCD 620 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Trust PowerCam Zoom LCD 620 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info