Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik probeer nu voor het eerst de nieuwe machine en ben gestart met cake. Instructies sprekendere ‘indicatielichtje’. Ik zie dit niet. Klopt dit en is het erg Gesteld op 4-7-2021 om 14:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het gaat over de gewicht toets er staat met deze toets kies u het gewicht 700 of 1000 gr van het brood wat u wenst te maken
  dit snap ik dus niet. als ik een brood wil bakken van 700 gram waar moet ik dan de knop op zetten op 1,5 IB of op 2.OIB .
  dus wat betekent 1,,5 IB en 2,OIB
  ik heb een Tristar BM -4585 Gesteld op 17-9-2014 om 11:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Tristar Broodbakmachine

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info