Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1
RK-6111
RK-6112
RK-6113
RK-6114
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik ben de maatbeker kwijt.Kan ik deze apart bestellen ? Gesteld op 15-7-2021 om 12:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Tristar quick blend type NT-9815A. Wie heeft de handleiding van dit apparaat (blender) voor mij?

  hartelijke groet,
  Jolande Geersing Gesteld op 10-6-2013 om 16:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb de gebruiksaanwijzing wel voor u ( als u daar tenminste - na twee jaar - nog belang bij heeft.) Het zijn maar twee pagina's, dus ik wil deze wel voor u scannen en naar u opsturen/ mailen.

   Groeten,
   Tiny Klasens-Rekker Geantwoord op 24-5-2015 om 16:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Beste lezer,
  Heb een Tristar RK 6111, nu lees ik dat hij zelf afslaat?
  Als ik de rijst en de benodigde hoeveelheid water in de pan doet, betekend dan dat de rijstkoker zelf afslaat (na de tijd die er voor staat), of moet in bv een tijdwekker gebruiken om de rijstkoker uit te zetten
  Hoor het graag van u
  Alvast bedankt
  Met vriendelijke groet,
  Marie Huijs. Gesteld op 19-1-2013 om 21:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste gebruiker,
   U heeft dit apparaat, kunt u misschien de navolgende vraag voor mij beantwoorden?

   Ik wil graag weten wat de technische specificaties zijn van het apparaat:
   110-240/
   220-240/
   50hz/
   60hz
   of 50-60hz

   En, kan je ook kruiden (kerrie, bouillonblokjes etc) en verse kruiden (citroengras en pandan)toevoegen? Of alleen de rijst en het water??

   Ik dank u als u deze zaken voor mij kunt uitklaren. Geantwoord op 16-5-2013 om 17:07

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • gaarne de bediening van wafelijzer tristar multisnack de luxe Gesteld op 14-12-2012 om 09:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoeveel water met hoeveel rijst? Gesteld op 10-9-2011 om 17:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik neem 1 kopje rijst en 3 kopjes water en voeg er nadien nog een beetje water aantoe als ze nog niet mals zijn, met plakrijst heb ik het beste resultaat
   groetjes Geantwoord op 10-9-2011 om 18:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb de tristar D70 van mijn moeder geerfd maar er is geen handleiding meer van,hopelijk kunt u mij verder helpen .
  bij voorbaat mijn dank .
  mevr. A.knol Gesteld op 25-4-2010 om 18:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tristar RK 6111 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tristar RK 6111 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info