Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
AC-5493
AC-5494
NL Gebruikershandleiding
UK User manual
FR Manuel d'utilisation
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
IT Manuale utente
PT Manual de utilizador
HR Korisnički priručnik
2
NL Gebruikershandleiding 4
UK User manual 13
FR Manuel d'utilisation 21
DE Bedienungsanleitung 29
ES Manual de usuario 38
IT Manuale utente 47
PT Manual de utilizador 56
HR Korisnički priručnik 65
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Er komt een nare geur uit mijn toestel. Water is afgelaten. Wat kan ik hier aan doen en is het wel veilig om dit zo te laten draaien? Gesteld op 25-8-2016 om 10:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De geur is weg te krijgen met een airco reiniger die je aan de achterzijde bovenste rooster van de airco spuit en de airco even niet gebruiken. Geantwoord op 28-6-2019 om 15:33

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Beste,

  Onze mobiele airco (Tristar AC-5493 7000 BTU) geeft constant full water aan en koelt daarom helemaal niet meer. Het water is eruit gehaald waardoor deze niet vol meer kan zitten maar toch blijft de melding komen. Hoe kan dit opgelost worden? Gesteld op 4-7-2015 om 14:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tristar AC-5493 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tristar AC-5493 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info