• ik had aardappeltjes in de pan met een klein beetje olie eroverheen al zoveel keer gedaan maar nu scheurde de glazen bak hoe kon dat gebeuren is die bak te koop of kan ik de pan weggooien of is er garantie

  Gesteld op 12-4-2012 om 19:27 in forum Trebs 21123 Comfortcook Misbruik melden
  • Of er nog garantie op de glazen bak zit is natuurlijk afhankelijk van hoe oud de oven is.
   Maar op Marktplaats worden diverse comfortcooks aangeboden voor hele leuke prijsjes.
   Vanuit m'n club Klik op deze LINK weet ik dat er diverse gebruikers zijn, die dit probleem hebben gehad. Zij hebben toen voor een klein prijsje een 2e exemplaar er bij aangeschaft.
   Op deze manier hebben ze ook in geval van nood een 2e deksel.

   Ik hoop dat mijn antwoord u iets geholpen heeft. Geantwoord op 22-7-2012 om 16:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info