• een vraag: heb weekend in duitsland gereden plots overvallen door sneeuw

  het ging lichtjes bergop ; dan lichtje contolelamp traction controle brandde
  maar ik geraakte klein heuveltje niet op stond zelfs stil

  en toen nog reuk van verbrandde autoband( koppeling?)
  daarna heuveltje af en verso s niet te houden
  s'anderendaags sneeuw weg en terug ergens heuvels op en af gereden
  weeral zo een geur

  wat kan dit zijn?
  moet ik naar garage?
  daarna niets meer geroken

  mvrgr jean

  Gesteld op 7-3-2018 om 14:16 in forum Toyota Verso-S 2013 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info