Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/138
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • het instellen van de draadspannings knoppen voor de lockmachine SL1/ SL1T Gesteld op 12-1-2021 om 14:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de naalden vervangen maar nu komt het mesje er tegen aan en blokkeert de machine. Geen idee wat er niet goed staat en hoe ik het kan oplossen. Ik kan geen filmpjes vinden met uitleg. Graag advies Barbera Witlox Gesteld op 8-10-2020 om 11:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan u mijn aub uitleggen, hoe ik kan rolzomen op mijn lock machine
  Gesteld op 23-7-2020 om 22:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoi, om te rolzomen moet de spanning van de 2de draad (de groene stipjes) heel strak worden gezet en het schuifje bij het voetje naar je toe geschoven worden. Succes! Geantwoord op 19-10-2020 om 16:03

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Mijn lockmachine lust. Wat is er fout
  Type Toyota SL1T Gesteld op 30-4-2020 om 13:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Draadspanni g is het goed. Hoe oplossen draadspanni g is het juist. Weet niet goed meer op hoeveel iedere draad moet aa gespannen staan. Hoe los ik dit op Gesteld op 27-4-2020 om 17:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de stof gaat bij mijn machine langs het mes en snijd dus niet, wat is de oorzaak ???? Gesteld op 11-12-2019 om 12:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn pedaal laat me in de steek. Ik heb wel elektriciteit maar mijn pedaal voert niets meer uit. Wat kan er loos zijn Gesteld op 30-11-2019 om 17:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Model Sl 3335 Sl 1 kan de spanning niet doen. Boekje kwijt Gesteld op 7-11-2019 om 18:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een lockmachine Model SL 1 T, hiervan is de naald gebroken en ik krijg hem nu niet los. Kan iemend mij helpen?
  Gesteld op 10-9-2018 om 14:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik krijg geen mooie steek op mijn overlock. Achteraan het werk heb ik een lus. Het begon na het opnieuw draden van de machine. Iemand enig idee wat de oorzaak is? Gesteld op 26-3-2018 om 18:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb je al antwoordt gekregen op je vraag? Want ik heb nl hetzelfde. de ene keer doet ie het wel dan weer niet dan gekke steken wie kan mij daarmee helpen? En in de handleiding staat niks over de functie van de knoppen... Geantwoord op 18-9-2018 om 20:18

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Toyota SL3314 (SL1T serie) bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Toyota SL3314 (SL1T serie) in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info