• Geachte Heer, Mevr. Ik heb in 2015 een hogedrukreiniger gekocht bij Aldi van Topcraft een heel goede machine, maar nu als de machine even niet werkt, daar gewoon staat, slaat de motor om de 10 a 15 seconden aan. wat zou dit kunnen zijn

    Gesteld op 10-3-2021 om 23:25 in forum Topcraft Hogedruk reiniger Misbruik melden
    • Hallo, Mijnheer ik heb hetzelfde probleem en ik denk dat dit probleem hem in de prijs van de machine ligt, wat denk jezelf 89 euro. goed voor de schroot en een nieuwe aanschaffen maar niet meer via Aldi dat heb ik eruit geleerd. Geantwoord op 3-2-2022 om 18:48

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info