• De terrasreiniger stop met draaien na enkele minuten ge bruik.

    Gesteld op 2-5-2016 om 12:14 in forum Topcraft Hogedruk reiniger Misbruik melden
    • Ik heb hetzelfde , stopt als ie ws warm is, na 5 a 10 minuten doet ie het weer.
      Blijkt dat de bout waar het propellertje mee vast zit er uit is gelopen. Weer vast gezet maar dit is een vreemde constructie: draai je de bout vast dan draait ie niet en doe je hem iets losser dan is de kans groot dat in no time er weer uitloopt als ie moet koelen. Geantwoord op 17-5-2017 om 12:31

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info