• gooie morgen,

  kunt u aub mij geven de merckt en de lijst (met photo misschien) van al de accessories in de compartiment.
  Adere vraag: a
  ls ik de batterij heeft verloren, is het mogelijk om een nieuwe te bestellen?
  zeer bedankt
  M Deroy (depoorterderoy@gmail.com)

  Gesteld op 21-1-2018 om 12:54 in forum Topcraft TPWC-900 - XYZ247 Misbruik melden
  • Batterijen kun je ook bestellen bij (of zelfs het toestel buiten garantie laten herstellen daar): VARO N.V., Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier. Zij verdelen hetzelfde product onder het handelsmerk CarXtras XYZ247 en deze staat op dit moment zelfs te koop in de Aldi. Goed materiaal. Het enige wat ik niet weet, is of die nu 7 AmpèreUur groot is of 6 AmpèreUur (zit normaal in het type nummer), en dat heb je nodig om te weten hoe lang je iets kunt laten spelen op deze batterij. Ik heb deze nu altijd in mijn tweede auto zitten voor als ik iemand in panne zie staan langs de weg. Info ook altijd bij mij te verkrijgen: VAN BELLE Jean Marc, Bellegemsestraat 36, 8510 BELLEGEM, BELGIUM, 056/25.25.20 info@logocom.be +je Geantwoord op 5-2-2019 om 14:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info