Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
Art.-Nr.: 42.505.34 I.-Nr.: 01016
Bedienungsanleitung
Säulenbohrmaschine
Mode d’emploi
Perceuse à colonne
Gebruiksaanwijzing
Kolomboormachine
TCSB
551122--11
Anl TCSB 512-1 SPK7 16.03.2006 6:43 Uhr Seite 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • waar kan ik de v-snaren bestellen voor deze machine Gesteld op 11-6-2019 om 13:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een TSB 416 kolomboor en ben de handleiding kwijt. Ik wil ipv verticaal boren de kolom omzetten naar horizontaal boren. Hoe moet dit? Gesteld op 8-5-2019 om 17:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik zoek een schakelaar voor TOPCRAFT boormachine type nr tsb 416 nr van onderdeel is 425052101.waar kan ik he bestellen bij voorbaat dank Gesteld op 3-9-2018 om 14:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb ook zo' n boormachine . Daarvan ging ook de aan uit schaklaar stuk. Nieuw niet meer te koop. Ik heb dat prima opgelost door de bestaande schakelaar incl. relais te verwijderen. Daarvoor in de plaats een dubbelpolige wip schakeelaar te gebruiken. Even knutselen en het past. Een functie werkt dan niet meer.nl als je de klep open doet stopt de machne wel maar bij het dichtdoen gaat de machine weer draaien. In de originele staat moest je de aan/ uit knop gebruiken. ( veiligheid. ). Voor de rest is alles prima opgelost.. succes Jaap Geantwoord op 29-4-2019 om 18:11

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • de schakelaar van mijn tcsb 512-1 is kapot. Waar kan ik een nieuwe, tegen een redelijke prijs Kopen?
  mvrgr Guust Gesteld op 20-5-2013 om 13:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb u alleen hakkelaar gevonden ik zit sinds vandaag met het zelfde probleem als u alleen wat weet hoor ik het graag van u m.v.g john johnboy99@live.nl Geantwoord op 27-8-2013 om 19:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hallo Guust, mijn TSCB512/1 schakelaar was ook kapot en ik heb een nieuwe besteld in China en inmiddels ontvangen, maar ik weet niet meer hoe ik hem aan moet sluiten. Kun jij mij hierbij helpen?Geantwoord op 23-11-2016 om 13:42

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Topcraft TCSB 512-1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Topcraft TCSB 512-1 in de taal/talen: Deutsch, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info